Lanyards

John Sakach Co. stocks the following Lanyards:

  • Shock Absorbing Lanyards
  • Web Lanyards
  • Loop Lanyards
  • Positioning & Restraint Lanyards
  • Twin Leg Lanyards (100% tie-off)
  • Tie-back Lanyards
  • Kevlar® Lanyards